Collectie: Turf

Vanwege de lage zuurgraad (pH), is turf bijzonder geschikt voor het verbeteren van de bodemstructuur voor zuurminnende planten zoals heide.